KASKO İÇİN TEKLİF AL

Kişisel Bilgileriniz
Araç Bilgileriniz

KASKO SİGORTASI NEDİR?

Kasko, motorlu kara araçlarına ve onların sahiplerine birçok olası olumsuz durumda ortaya çıkabilecek zararın karşılanması teminatını veren bir sigorta türüdür. Kasko yaptırmak, araç sahibinin hem kendisini hem de şahsi aracını trafikte yaşanabilecek ve zarara yol açabilecek tüm ihtimallere karşı güvence altına alması işlemidir. Kanuni olarak zaruri olmayan Kasko sigortası, tamamen araç sahibinin istekleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Fakat özellikle trafikte görülen kazaların sıklığı ve bunların yol açtığı maddi hasarların boyutunun büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda kasko sigortasına sahip olmak araç ve araç sahibine yönelik, olası bir kaza durumunda maddi olarak teminat sağlar. Kasko, standart poliçe unsurlarına ek olarak dizayn edilebilen özel maddelerin de ekletilip araç sahibine daha geniş alana yayılan teminatlar vererek, “özel kasko planı” adı altında oluşturulabilir. 

Kasko Hangi Risk Durumlarında Güvence Sağlar?

 • Trafik Kazaları

Karayolunda bulunan araca, sigortalı aracın motorlu ya da motorsuz herhangi bir başka araç tarafından zarara uğratılması halinde, kazada oluşacak zararın tümünü Kasko, sigorta sahibi adına karşılar. Aracın kazaya uğradığı anda seyir halinde olup olmaması Kasko tarafından gözetilen bir ayırıcı unsur değildir. Aracın hareketli ya da sabit olduğu bir anda, başka araç tarafından çarpılma, düşme, devrilme, yuvarlanma gibi durumlara uğratılması halinde ortaya çıkacak hasarları Kasko karşılar. Karayolunda gerçekleşen kazaların dışında, araca herhangi bir dış birey tarafından art niyetle zarar verilmesi halinde, sigorta sahibinin karşılaşacağı kayıplar da kasko tarafından güvence altına alınır.  

 • Ferdi Kayıplar 

Kasko, trafikte yaşanacak olası bir yaralanma veya hastalanma durumunda, araç adına sigorta sahibi olan kimsenin en yakın ve müsait sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini sağlayan ve gerekli bir tedavi durumunda sigorta sahibinin ailesinden veya yakınlarından birinin seyahat ve konaklama dahil tüm masraflarını karşılayan bir sigortadır. 

 • Aracın ya da Araca Dair Parçaların Çalınması

Sigortası bulunan aracın kendisinin ya da araca ait herhangi bir uzantının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi halinde meydana gelebilecek olası zararları Kasko karşılar. 

 • Aracın Yanması

Kasko sigortası yapılan aracın herhangi bir nedenle patlaması ya da yanması durumunda araç sahibine maddi güvence sunar. 

 

Kasko’nun Kaç Çeşidi Vardır? 

Türkiye Sigortalar Birliğinin temellendirmiş olduğu şartlara göre Kasko’dan dört farklı şekilde yararlanılabilir. 

 • Kasko

Trafik kazaları, ferdi kayıplar, aracın ya da araca dair bir parçanın çalınması ya da aracın yanması gibi ana teminat durumlarının hepsi namına verilen teminattır. 

 • Dar Kasko

Yukarıda sayılan durumların yalnızca birkaçı namına verilen teminattır. 

 • Genişletilmiş Kasko

Yukarıdaki durumların tamamı namına verilen ve bu durumlara ek olarak getirilebilecek önlemleri kapsayan teminat türüdür. Ek bir sözleşme gerektirir. İhtiyari mali mesuliyet teminatı, enflasyon teminatı, alevsiz yangın teminatı, halk hareketleri ya da doğal afetlerin yaşanma olasılığına karşı verilen teminat gibi farklı ve genişletilmiş ek maddeler Geniletilmiş Kasko’ya ekletilebilir. 

 • Tam Kasko

Yukarıdaki teminat gruplarının hepsine ek olarak, dahil edilebilecek ekstra sözleşmelerin tüm içeriklerini kapsayan, en geniş seçenekleri bünyesinde barındıran teminat türüdür. 

Kasko’nun Avantajları Nelerdir? 

Herhangi bir kaza ya da araç dahilinde yaşanan bir aksaklık durumunda, araç sahibi çekici hizmetine başvurmak durumunda kalabilir. Araç sigortasının kendine has belirlenmiş maddeleri dahilinde, araç sahibi eğer poliçe kapsamına alınmış bir durum içerisinde ise Kasko sayesinde çekici hizmetinden ücretsiz bir biçimde yararlanabilir. 

Kasko Sigortasının Geçerlilik Süresi Nedir?

Sigortaya yönelik nakit ödemenin yapılmasından sonra başlayan Kasko’nun bir yıllık geçerlilik süresi vardır. Eğer bu ödeme taksitlendirme biçiminde gerçekleşirse, Kasko’nun geçerliliği ilk taksitin ödendiği tarihten itibaren başlar. 

Kasko ile Trafik Sigortasının Arasındaki Farklar

Kasko ile trafik sigortası arasındaki en belirgin fark, Kasko’nun araç sahibinin tercihine bağlı olarak edinilen ve herhangi bir hukuki zorunluluk barındırmayan bir sigorta türü olurken trafik sigortasının kanunlar tarafından mecburi olarak belirlenen ve trafikte bulunacak her araç sahibin yaptırmasının zorunlu olduğu bir sigorta türüdür. Trafik sigortasının yaptırılmaması birçok idari cezanın kesilmesine (para cezası, trafikten men cezası vb.) sebep olurken, Kasko yaptırılmamasının herhangi bir cezai yaptırımı yoktur. Kasko, yoğunlukla sigorta sahibine ve sigorta yaptırılan aracın kendisine yönelikken, trafik sigortası daha çok olası bir kaza anında üçüncü şahsın uğrayabileceği zararlara yöneliktir. Kasko’nun maddi tutarı hazırlanan poliçenin kapsamına göre değişiklik gösterirken, Trafik sigortasının tutarı resmi kanallar yoluyla belirlenir ve sabittir. Kasko için hazırlanan poliçenin birçok farklı maddi zarara sebep olabilecek durumu kapsaması Kasko için ödenecek tutarın artmasına sebep olur. 

 • Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler
 • Aracın yanması
 • Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
 • Araca sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması

Aydınlatma Metni

Kara Araçları Kasko Sigortası

3 AS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ   (bundan böyle “3 As Sigorta” olarak anılacaktır.) Anayasal bir hak olan kişisel verilerin korunması hususu İşbu “ Aydınlatma Metni” kapsamında anlaşılacağı üzere acentemiz için öncelikli konumdadır. 3 As Sigorta olarak oluşturmuş olduğumuz “Politika” ve “Kara Araçları Kasko Sigortasına ilişkin Aydınlatma Metni” ile sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verileriniz İşlenme Amacı

 

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden 3 As Sigorta tarafından isim/soyisim, TC kimlik numarası, telefon numarası, adres bilgisi, imza, imza sirküleri, farklı bir ülkede ikamet edilmesi durumunda resmi fatura, adresli pasaport ve ikametgah belgesi, araç plaka numarası, aracın plaka numarası, aracın markası, tipi, kullanım şekli bilgileri araç ruhsatı belge seri numarası bilgisi, ticaret unvanı, vergi levhası, elektronik posta adresi bilgisi, lehtar bilgileri, yabancı uyruklu ise kimlik bilgisi, ticaret sicil gazetesi bilgileri, hukuki işlem bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, sigorta risk bilgileri ve parametreleri, aile yakınları bilgisi, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, hasar ihbarınızı yaparken sizden istenilecek acente ve poliçe numarası bilgileri, hasar tarihi bilgileri, alkol raporu bilgisi, kaza yeri ifade ve görgü tespit tutanakları, sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopi bilgileri, rehinli ve ipotekli araçlarda bankalardan alınacak resmi belge bilgileri, otomobil hasar servislerinin iletişim bilgileri sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, işlem yapanın/yaptıranın bilgilerinin tespiti, zeyilname düzenlenmesi, poliçe yenileme teklifi oluşturulması veya poliçe iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tanıtım, kampanya, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları vb. çeşitli kanallarla gerçekleştirilmesi, bu amaçla analiz ve hedefleme çalışmaları yapılması, müşterilerin davranışsal eğilimlerinin belirlenmesi, müşterilere genel ve özel teklifler sunulması, strateji ve verimlilik çalışmaları yapılması; acentelik sözleşmeleri kapsamında ilgili süreçlerin yürütülmesi; elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, kamu kurumları ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin artırılabilmesi, mevcut ve yeni ürün/hizmetlerin sunabilmesi; acil durumun yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi; çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi; denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi; erişim yetkilerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini; görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi; iş sağlığı/ güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi; mal/ hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi; mal/ hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi; risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi; stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi; talep/şikayetlerin takibi; tedarik zinciri ve yönetimi süreçlerinin yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; ücret politikasının yürütülmesi; ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; ticari elektronik ileti gönderilebilmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini; yatırım süreçlerinin yürütülmesi; yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, aile yakın bilgisi gibi kişisel verileriniz acentemiz ile ilgili sizlerin menfaat dengesi gözetilerek; Kanunun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerden “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir hakkın tesisi, korunması ve kullanılması”, “Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hükümlerine dayalı olarak ve imza, uyruk gibi. özel nitelikli verileriniz ise Kanunun 6. maddesi dikkate alınarak işlenecektir. Kişisel veriler, 3As Sigorta tarafından basılı/elektronik formlar, işyerine ait güvenli elektronik ortamlar, sözleşmeler, adli makam ve resmi kurumlar, PTT, posta/kargo, internet sitemiz, taahhütnameler, e-posta, raporlar, yüz yüze yapılan görüşmeler ve iş yeri güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

 

Kişisel verileriniz menfaat dengesi gözetilerek meşru menfaat, bir hakkın tesisi, korunması, kullanılması, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi,3 As Sigorta’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve/veya açık rızanız durumunda yukarıdaki işleme amaçlarının organize edilerek yürütülebilmesi için Acentemiz tarafından yurt içi ve yurt dışında bulunan operasyonel faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olarak Google, Microsoft vb. veri tabanlı hizmet sağlayıcı şirketlere, veri işleyen konumunda olan firma yetkililerine, ilgili özel kişi ve kurumlara, iş birliği içinde olduğumuz kurumlara, iletişim, arşiv ve saklama hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcılara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri Sahibi;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları ile ilgili taleplerini öncelikle acentemize iletmeleri zorunludur.

Acentemiz alınan talebi ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracak ve ilgili veri sahibini bilgilendirecektir.

İlgili kişi açık rıza beyanını her zaman geri alma hakkına sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki; açık rızanın geri alınmasının ileriye etkili olarak sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Açık rıza beyanınızı geri çektiğiniz hallerde 3As Sigorta diğer veri işleme şartlarından herhangi birine dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeyecektir.

Veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini www.3assigorta.com adresindeki formu doldurarak web sayfası üzerinden veya formun imzalı bir nüshasını İsmetpaşa Mah Demircioğlu Cad No:41/1 Çanakkale adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu 3assigorta@hs03.kep.tr adresine iletebilir.

Açık Rıza Beyanı

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

3 AS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ olarak (bundan böyle “3 As Sigorta” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Veri Güvenliği Politikası çerçevesinde;

İşbu bilgi ve beyanım doğrultusunda; Veri sorumlusu sıfatıyla 3 As Sigorta tarafından bilgime sunulmuş olan “Genel Aydınlatma Metni” kapsamında tarafımca, kimlik, iletişim gibi. kişisel verilerimin pazarlama ve istatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesinin artırabilmesi, mevcut ve yeni ürün/hizmetlerin sunabilmesi; çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülebilmesi; denetim/etik faaliyetlerin yürütülebilmesi; fiziksel mekan güvenliğinin temininin sağlanması; görevlendirme süreçlerinin yürütülebilmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanması; iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülebilmesi; mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülebilmesi, internet üzerinden uzaktan eğitim ve toplantıların yapılabilmesi; müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması; reklam ve pazarlama gibi ek hizmetlerin yürütülebilmesi; veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere yurt içinde 3 As Sigorta’nın iş birliği içinde olduğu ortak firmalara, ilgili özel kişilere, hizmet sağlayıcılara aktarılıp, verilerimin kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, değiştirilmesine, sınıflandırılmasına açık rızamın olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İlgili kişi olarak özgür iradem ile vermiş olduğum bu açık rıza beyanını istediğim zaman geri alma hakkına sahip olduğumu; ayrıca ilgili kişi olarak Kanunun 11. ve 13. maddelerinde belirtilmiş olan diğer haklarımı 3 As Sigorta tarafından bilgime sunulmuş olan “Kişisel Veri Güvenliği Politikası” ve “Aydınlatma Metni” ile aydınlatıldığımı ve acentenin internet sitesinde(www.3assigorta.com) yayımlanmış olan Başvuru Formunu doldurarak kullanma hakkına sahip olduğumu okuduğumu ve anladığımı;

warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon