Sigortacı Kimdir?

Sigorta ettiren ile yapılan sözleşme sonucunda, ödenen prim karşılığında sigortalıya ya da menfaat sahibine, sözleşmeye konu olan zararın gerçekleşmesi halinde tazminat yükümlülüğünü yerine getiren ve tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur.

Sigorta Acenteliği Nedir?

Sigorta acenteliği, sigorta şirketlerine vekâletname yoluyla bağlı olan yetkili işletmelerdir. Acenteler, sigorta şirketlerine bağlı olarak çalışır. Sigorta şirketinin tanıtımını, poliçelerinin pazarlamasını ve satışını yapma yetkisine sahiptir. Ayrıca sigortalılara danışmanlık ve hasar hizmeti de verir.

Sigorta Şubeliği Nedir?

Tecrübe ve  güçlü alt yapısını oluşturmuş, çoklu sigorta şirketi acenteliklerine sahip yetkili acentelerin, şartları uygun olması durumunda, teknik ya da özel sebepler nedeniyle kendi acenteliğini açamayanlara şubelik vermesidir. Sigorta şubeliği açtığınız takdirde kendi teknik kadrosunu bulunduran güçlü bir sigorta şirketinin resmi şubesi olarak faaliyet gösterirsiniz.

Kimler Sigorta Şubesi Açabilir?

Sigorta acentesi açmak için gerekli ön koşullar arasında 4 yıllık üniversite mezunu olma veya 2 yıllık sigortacılık ile ilgili bir bölümden mezun olma koşulu vardır. SEGEM belgesi alma hakkına sahip olduktan sonra mesleki tecrübe edinmesi ve gerekli süreyi tamamlaması zorunludur. Bunu sağlamanın en pratik yolu ise öncelikle şube olmaktır.

Her Sigorta Acentesi Şubelik Verebilir mi?

Sigorta acente şubeliği, TC. Hazine Müsteşarlığı ve TOBB tarafından yetkilendirilmiş sigorta acenteleri tarafından yapılabilir.

Sigorta acentesinin merkez ve şubeleri için ayrı ayrı şartları sağlaması gerekmektedir. Merkez sermayesinin yeterli ve genel merkezinde bir genel müdür ve genel müdür yardımcısı yetkili vasıflara sahip olarak bulundurmalıdır. Ayrıca her bir şube için sermaye ayırması gerekir.

Sigorta Şubeliği İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Sigorta acenteleri, müşteri potansiyeli olan noktalarda, görevlendirdiği veya iş birliği halinde çalışan kişiler ile anlaşarak ilgili noktalarda şube açılışı yapabilirler.

Şubeler, sigorta acenteleri gibi sadece sigortacılık faaliyeti göstermek kaydı ile ayrılan fiziksel ofis olarak açılırlar. Başka bir faaliyet gösterilen ofislerde şube açılamaz. Acente, şubesinde en az bir “şube müdürü” vasıflı teknik personel istihdam etmek zorundadır.

Sigorta Şubeliğinin Yeni Açılacak Acenteliğe Göre Avantajları Nelerdir?

• Sigorta Şubesi açtığınız an itibariyle daha fazla sigorta şirketi seçeneğine sahip olacağınız için müşterinizi kaybetme oranınız düşecektir.

• Sigorta acentesinde de birçok farklı firmayla çalışabilirsiniz fakat tüm firmalarla ayrı ayrı anlaşıp ayrı ayrı teminat ödemeniz gerekecektir.

• Sigorta acenteliğinde rekabet edeceğiniz firma sayısı fazladır.

• Tek bir markanın veya teminat ödeyip diğer markaların acentesi olacağınız için karlı bir yatırım olmayacaktır.

• Üstteki maddelerin yanında vergi ve maliyet oranları da Sigorta Şubeliği daha avantajlıdır.

 

Kimler Şube Müdürü Olabilir

Değerli Şube adayı,

Şirketimize yapacak olduğunuz başvuru tarafımıza ulaştığında mutlaka değerlendirilmektedir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki; şubemiz olarak çalışmaya başlamadan önce –karar aşamasında- mutlak surette web sitemizde adres ve telefonları bulunan mevcut şubelerimiz ile görüş alışverişinde bulunmanızı ve çalışma, iş düzeni, şube memnuniyeti gibi konularda bilgi sahibi olmanızı isteriz.
3 AS SİGORTA A.Ş. olarak yapmış olduğumuz tüm çalışmalar 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler doğrultusunda yapılmaktadır.
Dolayısı ile her şubede bulundurulması gereken Şube Müdürünün sahip olması gereken deneyim süresine haiz  kişinin şube açılışı öncesi hazır bulundurulması ve bilahare levhamıza kaydı gerekmektedir.
Aşağıda; Şube Müdürü ve Teknik Personel olabilmek için eğitim durumlarına göre deneyim süreleri çizelgesi bulunmaktadır.
Değerlendiriniz ve bilahare Şirketimiz Şubeler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.
Her türlü sorunuza cevap vermek üzere aramanızı bekliyor olacağız.

 

Saygılarımızla,


ÖZER ÖNDER
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3 AS SİGORTA A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK

İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No: 41/1 - ÇANAKKALE

info@3assigorta.com

0 552 926 73 33

 

 

 

ŞUBE MÜDÜRLERİ İÇİN GEREKEN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE ASGARİ MESLEKİ DENEYİM SÜRELERİ

ÖĞRENİM DÜZEYİ
MESLEKİ DENEYİM SÜRESİ
İki yıllık yüksekokul (sigortacılıkla ilgili bölümler*)
2 yıl
Dört yıllık yükseköğretim kurumları
1 yıl 6 ay
Dört yıllık yükseköğretim kurumları (sigortacılıkla ilgili bölümler)
Aranmaz.

(*)Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Risk Yönetimi, Aktüerya Bölümleridir.

Unvan Eğitim Düzeyi Deneyim Süresi
Acente Müdürü Sigortacılık Dışı Lisans Mezunu 1,5 yıl
  Sigortacılık Lisans Mezunu Deneyim şartı yok
Şube Genel Müdürü Sigortacılık Dışı Lisans Mezunu 6 yıl
  Sigortacılık Lisans Mezunu 5 yıl
  Sigortacılık Ön Lisans Mezunu 7 yıl
Şube Genel Müdür Yardımcısı Sigortacılık Dışı Lisans Mezunu 4 yıl
  Sigortacılık Lisans Mezunu 3 yıl
  Sigortacılık Ön Lisans Mezunu 5 yıl
Teknik Personel Lise Mezunu 1 yıl
  Sigortacılık Alanında Lise Mezunu 6 ay
  Sigortacılık Dışı Ön Lisans Mezunu 6 ay
  Sigortacılık Ön Lisans Mezunun Deneyim şartı yok
  Tüm Alanlarda Lisans Mezunu Deneyim şartı yok

 

 

MESLEKİ DENEYİM SÜRESİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

• Mesleki deneyim süresinin sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde tamamlanması gerekmektedir. Sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta ve reasürans aracıları ile Müsteşarlıkça uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlardır.
• Levhaya kayıtlı sigorta eksperliği faaliyetinde bulunulmuş olması mesleki deneyimden sayılır.
• Mesleki deneyime ilişkin sürelerin hesabında teknik personel unvanının kazanılması için geçirilen süreler dikkate alınır.
• Bankalar vb. çalışanlar için mesleki deneyim süresinin hesabında Segem belgesinin alındığı tarih esas alınacaktır. Ayrıca bu deneyim süresinin kanıtlanması için ilgili kurum ve kuruluşlardan görev tanımı ile ilgili bilgi ve belgelerin alınması gerekmektedir.
• Bireysel Emeklilik mevzuatı çerçevesinde aracılık yapma yetkisine sahip kişiler 6.cı maddenin ikinci fıkrasının(ç) bendinde belirtilen yeterlilik sınavını(Segem) kazanmaları şartı ile Teknik Personel kabul edilir.
• 14.04.2008 tarihinden önce sigorta acentesi ortaklığı bulunanların gerçek kişi acente ya da tüzel kişi acente müdürü veya şube müdürü olmak istemeleri halinde, bu kişiler 14.04.2008 tarihli ve 28980 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin geçici 1. Maddesi çerçevesinde anılan tarihten önce gerçek ve tüzel kişi acenteliği yapanlara tanınan öğrenim düzeyi şartından muaf tutulacaklardır.
• Levha Kaydı olan gerçek Kişi Sigorta Acentesi, Acentelik yapabilme hakkını DONDURARAK, acenteliğini kapatıp şubede Müdür olabilir.
• Levha Kaydı Olan Tüzel Kişi Acente, Acenteliğini TAMAMEN kapatıp, şubede müdür olabilir.
• Tüzel Kişi Acente levhasına Müdür olarak kaydedilen bir kişi, acenteden ayrılarak, şubede müdür olabilir.
• Daha önce Tüzel Kişi Acente Levhasına Müdür olarak kaydedilmiş olup, şu an farklı bir iş kolunda çalışan kişi, şubede müdür olabilir.

Yukarıda özellikleri yazılı tüm kişiler için SEGEM belgesinin olması şarttır.

 https://www.segem.org.tr/2021/2021_Takvim.pdf

Not:
Mesleki deneyimi ispatlamak adına SGK kayıtlarının ibraz edilmesi gereklidir

warning ikon
Güvenlik testini işaretleyin.
error ikon
Güvenlik testi geçilemedi.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon